2011 m. liepos 28 d., ketvirtadienis

Pavėlavai

Dabar vėlu -
Gimtadienis praėjo.
O taip aš laukiau
Tavo mėlynų akių
Ir bučinio, kaip vėjo.
Pavėlavai.
Aš taip Tavęs ilgėjausi,
Dabar aš jau visų -
Laikų, kalvelių, vėjo.
Nesupratai,
Kad Tavo veido
Neatstoja gėlės;
Nuo Tavo rankų kažkada
Per kūną bėgo šiurpuliai -
Abu mylėjome...
Nepajutai,
Kaip mano svajos
Upeliu tekėjo
Vis pas Tave -
Į kitą krantą
Basos kojos ėjo...
Pamelavai,
Kad sugrįžai,-
Ne to tikėjausi...
Dabar vėlu,
Jau vasara į rudenį
Nuėjo.

Komentarų nėra: