2011 m. liepos 26 d., antradienis

Skiriu savo mokiniams

Brangieji mano mokiniai,
Jūs - mano gyvenimas,
Mes ėjome visi
Vis tais pačiais keliais
Į saulę, tik į šviesą
Per klaidųjį gyvenimą.
Kada Tu knygą jo skaitei,
Verčiau savo ranka po lapą -
Vis su daina ir pasaka
Pagirdama ir pagraudendama.
Dainas, folklorą dainavai
Savo balsu...mano paragintas.
Ir šokom, žaidėme visi,
Sukūrėm pasaką dažnai
Iš savojo gyvenimo -
Dabar Tavo improvizacija...
Išauginau medžius:
Schemas braižiau,
Kaip gimsta ŽODIS tik laike
Per kryžiaus statinį.
Čia praeitis-Tautos istorija,
Čia gilumos-ten platumos;
Mes stovime viduryje
Ir žiūrime į ateitį.
O kokią ją matai?
Širdis taip nerami.
Gal vėl aklagatvis,
Tiktai nesakot...

Komentarų nėra: