2011 m. liepos 29 d., penktadienis

Paštas

Nuo seno miesto
Ar miestelio pažiba
Buvo maldos namai,
Turgus ir paštas.
Garbingas buvo ir pirklys -
Dažniausiai žydas,
Vengras ir dievadirbys,
Kurie atnešdavo namo
Ir siūlų, silkės,
Dievo paveikslą, raštą
Ir naujienų kito krašto.
O laukiamas labai
Laiškanešys -
Jau tikras svečias,
Įteikęs laišką iš toli
Nuo brolio ar sūnaus,
Išvykusio į kitą kraštą.
Ateidavo kai kam
Žinia juoda, baisi,
Kai žūdavo svetur jauni
Dėl kito krašto...
Dabar pasikeitė laikai,
Bet bėdos varpo
Naują raštą,
O žinios sklinda
Daug greičiau
Negu per paštą.

Komentarų nėra: