2011 m. liepos 31 d., sekmadienis

Gamtos valia

Graudu, kai džiūsta
Visai jauni medžai;
Kažkas išgriovė iš šaknų
Ir nebėra nei lapų,
Nei ankstyvo pumpuro
Prie viešo kelio,
Niekas nelaukia ir nelydi
Iš namų...ir šakose tylu.
Dabar toks nuogas,
Boluoja nebelaukdamas audrų
Ir vėjas švilps, prašvilps
Pro jo kamieną,
Joks paukštis
Ilgėliau neužsibus -
Nepasislėpsi lapų tankmėje,
Bus nesaugu...
O kiti medžiai auga,
Išlapoja, želia...
Kodėl gamta neduoda
Gyvasties visiems?
Gal žalumos daugiau nėra?
Ar jis nenulenkė galvos
Prieš ją?

Komentarų nėra: