2011 m. liepos 20 d., trečiadienis

Jausmai

Gal pavirtau gėle,
Jeigu jausmai nutilo;
Kas nori, skina,
Pamatę, kad graži.
Sau prie kepurės,
Kur aukščiau, pasikabina
Ir eina, švilpauja...
Ar man vis tiek?
Gal pavirtau ledu,
Jei nejaučiu,
Kad jau žiema atėjo
Ir drabsto vėjas
Plaukus ant žilos galvos...
Bet lieka randas -
Plikas, neužžėlęs,
Nors metai nešė
Ant bangos...
Kada pavirsiu
Pilku akmenėliu,
Ar kas prie jo sustos?..