2012 m. rugsėjo 3 d., pirmadienis

Vienišas vilkasTylu tylu tylu -
Taip kartais tyli
Liūdnos mintys;
Iš pasalų mėnulis tyko
Ir slepia paslaptį,
Ko staugia vienas
Likęs pilkas vilkas.
Ir girioje tylu,
Tik mėnuo girdi,
Koks jo atodūsis,
Nors ir tylus,
Per proskyną tolyn
Vis eina lyg žibintas.
Nebūk tik vienas,
Oi nebūk,-
Yra dar vilkė,
Yra tavo vaikų,
Anksčiau augintų.
Atneš senatvėje
Ir kaulų, ir mėsos,
Paduos prie lūpų,
Tyliai pamyluos
Ir galvą sušukuos,
Kada nutilsi...

Komentarų nėra: