2012 m. rugsėjo 29 d., šeštadienis

Šachmatų partija

Visas gyvenimas -
Viena šachmatų partija;
Karalius mano - tu,
Nors bokštai saugo sienas,
Prieš juos pėsčiųjų armija,
Išsirikiavę eilėje.
Kai vieną žingsnį žengia,
Dažnai jie nusilenkia
Prieš tavo ginklanešius.
Mano balti žirgai
Tavo juodųjų laukia
Ir peršoka net sieną
Iš gyvų žmonių...
Aš – balta karalienė
Pamoju jiems pirštu
Ir atveriu vartus,
Pakeliu siaurus tiltus -
Čia žengia karininkai
Ir padeda špagas
Prie mūsų kojų,-
Taip meilė nugali
Net karalius...

Komentarų nėra: