2012 m. rugsėjo 15 d., šeštadienis

Tik į šviesąSaulė – visa iš spindulių;
Juos barsto, barsto
Ir lig šiol dar šviečia,
Pasiekia sielą ir vis skambina,
Kad mes dar augtume -
Tiktai į šviesą...
Taip jungiasi pasaulis,
Žmonės eina tiesiai
Paskui jos spindulį
Prie vienos šilumos,
Kuri nudegina dažnai,
Bet ir apšviečia...
Visų melodijų garsai -
Gyvenimo viltis,
Kartais griuvėsiai,
Bet eina žmonės
Paskui muziką,-
Jos skambesys,
Juk visada ir tamsią gelmę
Atranda ir pakviečia -
Tik į šviesą.
Komentarų nėra: