2012 m. rugsėjo 15 d., šeštadienis

Lapų muzikaNakties tyla
Garsus nutildo,
Tada girdžiu vartus,
Kaip spengia tylą vyriai,-
Jie girgžda per naktis.
Ir muzika jų nevienoda,-
Vėjas nutyla – tyluma;
Prieš rytą atsibunda
Ir vėl sena daina...
O dieną jų nebegirdžiu,-
Tiek daug pasipila garsų
Ir suplaka visus į krūvą,
Kaip grėbiame rudens lapus,
Kol išveža arba supūva,
Vėl muzika jų sklaidosi
Po kiemą, lenda pro vartus.
Tik naktį skundžiasi,
O gal tik girgžda,-
Įpratę jau visi
Per ištisus metus...


Komentarų nėra: