2012 m. rugsėjo 29 d., šeštadienis

Ugnikalnio garsaiKur nebuvau,
Gal niekada nebūsiu,
Neša mane mintys;
Kur tolimi kraštai,
O žmonės atviri -
Tai visa žemė,-
Kaip ugnikalnis praskeltas,
Iš jo lava vis liejasi kaitri.
Melodijos kraštų,
Kurių nepamatysiu,
Kelia paukščio sparnus,
Tada padangėje matysiu
Tavo juodas akis.
Toks trumpas mano laikas,
Neatseku dienų...
Mano širdis – ugnikalnis,
Užgęsta ir tylu...
Komentarų nėra: