2013 m. balandžio 27 d., šeštadienis

Vilties šviesa
Viltis – tai tik šviesa,
Liepsnos liežuvis,
Uždegtas ir parneštas į žemę
Pusdievio Prometėjo,
Kad žemėje sroventų
Amžina šviesa -
Ramybė ir taika.
Kai gęsta aukuras,
Naktis artėja,
Ją pakeičia daina
Apie gyvenimo verpetuose
Įstrigusį net vėją...
Oi, tegu dega žvakė,
Neužpūsk staiga!
Viltis – gyvenimo kūrėja,
Nematoma sielų kaitra,
Kada nurieda lašas
Nuo juodų blakstienų,
Pagauna raudą vėjas
Ir nuneša į saulę,
Tada jau užkurta aušra.
Viltis – tai paskutinė ašara
Šviesos delne...Komentarų nėra: