2013 m. balandžio 22 d., pirmadienis

Mokytojas ir mokiniai
Ačiū Albinui Šileikai už laisvalaikį, 
praleistą prie prieverpsčių net su mokiniais

Kuo skiriasi
Mokytojas nuo mokinio?
Tiktai patirtimi,-
Tos pačios rankos
Glosto medį,
Tos pačios akys,
Matančios pasaulį,
Toks pat ir potraukis širdies,
Kad dar išdrožtų
Visų mūsų prieverpstę,
Kaip laimę – saulę.
Gražiausia saulės šypsena –
Mūsų vaikai,
Kai eina paskui mus ir klausia:
- Kas čia? Kas ten?
Kur protėvių darbai,
Kai sėjo, verpė, audė?
Kur tavo mokytojas,
Jeigu tokie gražūs darbai
Iš tavo rankų?
Komentarų nėra: