2013 m. balandžio 19 d., penktadienis

Gerumo upėsAnykščiuose

Visi mes esame panašūs,-
Kas geria vandenį
Ir juo pasotina jausmus,
Po to nusirita ir ašara,
Kuri galėjo tapti
Tik akmeniu sunkiu.
Visi mes esame panašūs
Į žolę ir gėles,-
Jos irgi geria
Tyrą vandenį
Net iš po pilkojo akmens
Ir žiūri į dangaus akis...
Visi mes esame panašūs
Į piktą žvėrį,
Kuris apgina vaikus,
Kai juos audra užklumpa
Ir jie sušlampa
Prigimtus kailiukus...
Mes esame visi panašūs
Į auštančius ugnikalnius,
Kai slėnyje lava ištirpsta
Sutikusi vandens pripildytas upes...
Kas mes be jų?Komentarų nėra: