2013 m. balandžio 28 d., sekmadienis

Mokytojai ir mokiniai
Biblija skelbia
Apie Mozės apreiškimą -
Dešimt Dievo Įsakymų
Išliko iki šių dienų,
Niekas neginčijo,
Kad jis yra tik vienas ,
O kiek yra žmonių,
Kurie prisimena kas dieną
Ar laikosi bent vieno,
Nors paprasta -
Jie iš gyvenimo
Iš mūsų, mirtingųjų, tuo pačiu...
Vieni nuo kalno
Iki šiol vis skelbia,
Kuria Įstatymus kitus,
Bet patys savo sukurtuosius pamina,
Kiti gražiai apeina juos...
Kuris viršesni, garsiau kalba,
O slėnyje mažieji
Kruta vėl kas sau,
Nes žino, kad po kelių mėnesių
Ir šiuos Įstatymus
Tie patys dar atšauks.
Iš visų paskelbtųjų
Užtektų tiktai vieno:
Nemeluok.

Komentarų nėra: