2013 m. balandžio 27 d., šeštadienis

Tėvelių sodai
Taip norisi lankyti sodą,
Kur auga dar tėvelių obelis
Ir krenta kriaušės rudenį,
Per patį bulviakasį,
Bumbsėdamos į juodą žemę,
Paskui ateina lapkritys...
Vis laukiamos paukštelių giesmės,
Joms pritariu savo daina,
Nes gera eiti per pasaulį
Rankas į dangų tiesiant
Ir atsisėsti kas pavasarį
Ant suartos vagos,-
Ji tiesiasi už žalio horizonto,
Dar miško juosta kelyje,
Tenai ir paukščių giesmės
Pranyksta, virsta aidu
Rudenėjančio dangaus skliaute;
Sugrįžta visi paukščiai
Į tėvų namus net ir sapne...
Komentarų nėra: