2013 m. balandžio 18 d., ketvirtadienis

Vakaro malda
Atleiskim nuodėmes,
Visus paklydimus,
Kaip mums atleido,
Kai išėjo;
Surinkim akmenis
Nuo viešo kelio,
Kuriuo visi mes ėjome,
Padėkime prie tako
Vieną ženklą -
Pilką akmenėlį,
Kad vėl galėtų
Visi grįžti,
Nors ir toli nuėję.
Sustokime prie kryžkelės,
Pakelkime rankas,
Pavirtę kryžiumi
Stovėkime ir maldoje
Su ąžuolais kaktas surėmę.
Uždegu žvakę,
Šviečia paskutinė valanda
Ant balto smėlio...
Atleiskit,-
Einame visi į ten,
Iš kur atėjome.
Komentarų nėra: