2013 m. balandžio 22 d., pirmadienis

Likimo žaismas
Didžiausi užmojai,
Nepaprasti darbai
Apvainikuojami po laiko
Ir peršasi mintis,
Kad viskas būna veltui -
Netgi garbė,
Kai kiti pranašai
Kartoja tiktai tavo vardą.
Kol esi gyvas,
Savo padarai,
Lyg švęstu vandeniu
Galvą aplaistai
Ir priimi likimo dvelksmą.
Nepabaigtos svajonės,-
Lyg buvo surišti sparnai,-
Norėtum skristi kaip Ikaras
Į saulės lanką...
Oi, ten šaulys
Pastoja kelią nelauktai,
Strėlė, net ir sudilusi,
Mėnulio pjautuvu giliai
Į širdį visada pataiko
Ir nulipi nuo postamento...


Komentarų nėra: