2013 m. balandžio 17 d., trečiadienis

Prie prieverpstės
Prieverpstės
Skiriu Albinui Šileikai

Matydavau kas dieną,
Kaip motina vis ruošia verpstę -
Nušluosto spalių saują
Ir pririša grįžtes;
Linų kuodelyje užstrigusi
Senų laikų svaja,
Ji iš plačių arimų,
Nuo žibalinės lempos,
Kur naktį mėnuo
Švietėsi pro langines,
Ant stalo duonos kepalas,
Apdengtas rankšluosčiu,
Šalia rupi druska...
Dabar ir čia matau
Dvi saules -
Tai žemė MOTINA
Ir jos dukra:
Jos verpia, verpia
Gyvybės siūlą
Į vientisos būties
Senovines špules.

Prie Prieverpstės

Komentarų nėra: