2013 m. balandžio 17 d., trečiadienis

Sapnų sapne
Pakelk ant savo rankų,
Atverk gyvenimui akis,
Paimk dainų posmus
Ir vyturiu paantrink...
Nunešk į gimtą kaimą,
Paleisk į pievą,
Kur kurapkos deda,
Kur volungė jau lizdą pakabino
Ant plonos šakelės beržo...
Sūpuok mano vaikus,
Kurie nors mintimis sugrįžta
Į paliktus lizdus...
Gegutė suskaičiavo tuos metus,
Kurie dar liko
Man šiame pasaulyje gyventi.
Pakelk iš sapno naktimis -
Ten saulė randa
Ant kalnelio smėlio erčią...
Pakėliau, ar dabar matai
Motulę saulę,
O prie jos ir žemę -
Žalią ir geltoną
Su pilkais delnais,-
Artojas vagą verčia...


Komentarų nėra: