2013 m. balandžio 24 d., trečiadienis

Dainos broliai




Bendra daina -
Didžiausia laimė,-
Klausaisi, o melodija
Keliauja per pasaulį
Pasiekdama visų ausis.
Iš jos ateina
Ir bendri jausmai,-
Daina tai gali,
Ji atveria akis,
Parodo, kas darosi už lango,
Kokia ten šviečia
Mūsų visų saulė,
Kaip šventojo vandens paviršiuje
Kančios ir laimės atspindžiai.
Daina viską sumaišo
Ir atveria jausmus,
Kurių po vieną, atskirai,
Negalime patirti -
Tai aidas iš dainos
Keliauja paskui mus takais
Ir nejučia visi sustoję plojame,
Paduodame rankas:
Tu – man, aš – tau
Ir liekam broliais amžinai.


Komentarų nėra: