2013 m. balandžio 28 d., sekmadienis

Mažo laivo kapitonas Su Kauno studentišku choru

Graži daina palydi
Į ramų sielos uostą,
O čia atplaukia
Tik maži laivai,
Kiekvienas garsas glosto,
Kai švyturys sumirga
Ir dažnai pakviečia:
-Atplauk, čia - atviri krantai.
Koks mielas pakraščiais
Nugludintas akmuo,
Toliau tik rifai, uolos,
Žemėlapiuose pažymėti slenksčiai
Ir stengiesi tik jų išvengęs
Gyventi nuostabiai ir atvirai;
Dar savame laive
Ir su savais...
Pro šalį plaukia dideli
Ir sukelia bangas,
Kur muzika pasklinda, rėkia,
Nors užsikimšk ausis,
Girdi, bet nematai...
O gal nėra savų laivų
Ir svetimi visi krantai?
Komentarų nėra: