2013 m. balandžio 18 d., ketvirtadienis

Gyvenimo scenos ir tikrovė
Nė vienas aktorius
Neturi teisės klysti,-
Klaidindamas kitus
Išmoksta tik vaidinti,
Bet suklaidina tik save,
O ne visus.
Išmoksta to, ko šiandien reikia,
Ir linkčioja kaip smilga
Į visas šalis.
Gal Hamleto kančia išliko,
Niekšybę smerkdamas
Pats tapo tuo pačiu?
Paskui padaro išvadą -
To nori ir žiūrovas...
O kas tą lobį scenoje sukrovė?
Tik didis aktorius,
Kurio nepavertė žiūrovas
Savo primityviu vergu.
Aktorius nulipa nuo scenos,
Namo pareina,
O stebisi žmogus:
Iš kur tos srovės,
Koks per nugarą šiurpas nueina -
Ne už save,
Bet už visus nepaprastus
Ir paprastus - visus...
Scena – tai sielos veidrodis,
Kuris tik rodo,
Koks pats esi žmogus.


Komentarų nėra: