2013 m. balandžio 20 d., šeštadienis

Kai dviese jojaNaglis ir Edita

Subatos vakarėlį
Balnojau juodberėlį“...
Sulauks manęs, bernelio,
Mergelė šokėjėlė.
Sniegas po pasagėlėm,
Pakaustytom aukseliu,
Kaip du žiedai iš meilės,
Po metų bus veselios...
Kas be žigrų žvengimo
Naktigonėj ulioja,
Neturi atminimų,
Kaip mergelė bučiuoja.
Tik nepaleisk pavadžio,
Kad žirgą sustabdytum,
Į tokį kelią jojant
Reikia balne laikytis...Komentarų nėra: