2013 m. balandžio 20 d., šeštadienis

Meilės angelas
Be meilės žodžio
Niekas ir negimsta,
Iš meilės dainos skamba,
Dėl meilės keliais einama
Į tuos namus,
Kur gimsta meilė.
Ji angelu plasnoja
Ir paukščiu nusileidžia
Į mažą lizdą vasarojuje -
Visi į žemę skrendame.
Nors dieviškas šis žodis,
Bet žemiškas giesmes atrandame
Ir keliamės rytojui
Suradę meilės pradą.
Mylėdami ir sielą atiduodame,
Net į šėtono meiliai
Žiūrim veidą...
Paklausk ir audros paukščio,
Skaistaus angelo,
Paprasto artojo,
Kas pragyveno
Nepatyręs meilės?..Komentarų nėra: