2013 m. balandžio 18 d., ketvirtadienis

Metalica
Kalbėkit, šaukit, žmonės,
Ko nepasakėte,
Tegu kiti sakys.
Kas neria galva
Į tarpeklį, žmonės,
Pagriebkite už rankų,
Kelkitės visi.
Dainuokit, žmonės,
Kai vieną gelbstite,
Jau išsigelbsti ir kiti;
Dainuokite svajonę
Metalo muzikos
Didžiajame gitarų gaudesy.
Viena styga
Sudrebina pasaulį
Ir susilieja bosai
Būgnų dundesy.
Žiūrėkit, žmonės,
Iš kur teka saulė,
Klausykite, kur suokia vyturys,
Paimk už rankos
Ir tylėkime abu,
Kol mylimas esi...Komentarų nėra: