2013 m. balandžio 17 d., trečiadienis

Gimtinė - Rojus
Kur Jūs, gerieji žmonės,
Kokia kalba
Jūs „ačiū“ sakote,
Kaip šaukiate tėvą ir motiną,
Iš kur tos jūsų šaknys?
Kokia odos spalva,
Kas Jus atskyrė
Ir tarsi vandenis ištaškė?..
Pavasario tėkmė
Per lygumas plačias išsiskleidė,
Į dykumas susigeria,
Lašai nutrokšta...
Kur Jūsų praminti keliai
Į amžinąjį Rojų,
Kur ilsisi tėvai
Žemėje gimtojoje?
Vėl Jūsų basos kojos
Eina nepramintais takais
Į kitą šalį,
Kitą saule švytintį rytojų...
Nejaugi kitą turit Rojų?


Komentarų nėra: