2014 m. gegužės 3 d., šeštadienis

Taiką Ukrainos žemeiUž suklaidintus
Ir prie ginklo šaukiančius,
Už sužeistus ir paliktus
Kraujo klane,
Be jokio tikslo,
Prašau pasimelsti.
Netgi už netikinčius,
Kad pasaulyje taika -
Svarbesnė už paminklus,
Kurie dar styro skveruose
Ir rodo ateitį,
Kurios nebuvo ir nebus,
Jei neturėsime vilties
Už mirusius atpirkti.
O kiekviena kulka,
Nulieta ir paleista,
Jeigu į žmogų taiko,
Kurio tik pavardė kita,
Bus prakeikta visų,
Kuriuos palietė aimana.
Už motinas sūnų,
Kurie paėmė ginklą
Taikos metu,
Šventos maldos žodžiu
Priklaupus pasimelsiu,
Kad jie pro dūmus,
Parako kvapus
Šiandieną atsimerktų
Ir pamatytų ukrainiečius,
Kaip savus,
Be rusiškojo keršto.

Komentarų nėra: