2014 m. gegužės 14 d., trečiadienis

Ar girdi mane?Nuaidėjo kaip griaustinis
Žalio miško aidas,
Atsitrenkęs vėjas
Sudejavo beržo šakose:
Mano tėvas, motina,
Mano sesė ten palaidoti,
Brolis žuvo aname kare...
Kiek kančios ir aimanų
Mūs padangės dainose,
Iš rytų šalelės teka saulė,
O į vararėlius leidžiasi gelsva,
Kur banguoja Baltija melsva,
Rausvai debesėliai nusidažė
Metų spalvose...
Prie Juodosios jūros
Mūsų vyrų galvos
Ilsisi seniai broliškame kape,
Vien tik kryžkelėje kryžiai
Šaukiasi pagalbos,
Kad pasaulyje būtų taika.
Ar girdi mane?


Komentarų nėra: