2014 m. gegužės 6 d., antradienis

Kada pakelti ranką...
Kada būna sunku,
Galima pakelti ranką
Ir pamojuoti saulei,
Kad prisiartintų,
Nušvistų spinduliai
Tiesiai į veidą,
O šiluma net sielą pervertų...
Kai tvinksi smilkiny,
Suimu galvą rankomis,
Delnų vėsa neleidžia
Minčiai perkaisti.
Matau dangaus skliaute
Žvaigždynus, Paukščių Taką, –
Ten taip toli,
O mano kelias žemėje –
Akmuo ir smėlio sauja,
Juodos dirvos kvapas.
Prie uždaros versmės
Mazgoju kojas
Ir dulkeles nuplaunu,
Kad amžina gaiva
Būtų skaidri dangaus aky,
O širdyje – sava pagalba, –
Kiekvieną dieną atsakinga,
Kaip man pasielgti,
Kada pakelti ranką...
Komentarų nėra: