2014 m. gegužės 10 d., šeštadienis

Ačiū už muziką
Bethovenas – tai laisvas himnas
Visoms tautoms, visiems žmonėms,
Gyvenimo akimirksnis
Ir nuoskauda, pasisekimas,
Didžiausias džiaugsmas,
Kad vis gyveni, kuri...
Kiekvienas kūrinys – augimas, –
Tarsi medelis ar gėlė, –
Rytais saulė pakyla,
Sušildo ateitį
Ir vėl keliesi ir eini...
Nata – tai žingsnis;
Ketvirtinė ar pusinė –
Pilnatvė – tik tada,
Kada jauti – esi ne veltui gimęs,
Gyvenimą su savimi neši
Ir dieną naktį
Su visais budi,
Kad žemėje būtų taika, vienybė, –
Mes esame tik žmonės
Aštuntinės virpesy.Komentarų nėra: