2014 m. gegužės 15 d., ketvirtadienis

IrakuiKaro skeveldrų išdraskytame
Ir iškankintame krašte
Vėl mažos lėlės kalba,
Kad gėlės žydi,
Ten žaliuoja lapai...
O pienė – saulė
Prie plaukų pritapo
Ir šypsosi gyvenimui
Ant naujo tako...
Smėlio dėžė – tai Lietuva,
O ten, kiek akys mato, –
Smėlio dykuma,
Rasos lašelį geria
Atskridusi plaštakė...
Iš kurgi gauna tiek jėgų
Lėlė mažoji ir plaštakė?

Komentarų nėra: