2014 m. gegužės 11 d., sekmadienis

Ryto praregėjimaiTėvynė – tai gulbių pulkelis,
Toks baltas, skriejantis –
Dinamiškas gyvenimas,
Kai pasikeičia kartos,
O matome tik debesis,
Kurie bučiuoja saulę,
Bet šildo žemę,
Kur gimė visos tautos,
LIETUVA.
Aukšti kalnai,
Viršūnėse – tik sniegas,
Bet žėri saulė ir juose,
Kaskart pažadina iš miego
Pasaulio žmones,
Kad dirbtume, gyventume
Ramybėje ir darnoje.
Tėvynė, kur gimei, užaugai,
Kur tavo tėvų pėdos,
Prosenelių kapas kalvoje,
Iš ten ir mūsų dainos
Į pačią širdį aidi,
Iš jos ir meilė
Savo kraštui, –
Čia Baltija ir pušys, ąžuolynai,
Dauboje – pieva,
Amžinai žalia...
Komentarų nėra: