2014 m. gegužės 26 d., pirmadienis

MėnesienojeNebark manęs, mamyte,
Kad vis žiūriu pro langą, –
Tenai tiktai naktis
Ir mėnuo žiūri akimis,
Kurios neramios, šaltos,
O taip karšta kakta,
Kurią paglosto vėjas
Ir viena akimi pamerkia:
– Ateik, tik mamai nesakyk...
Kaip daužosi širdis
Ir linksta keliai,
Prie slenksčio suklupau
O tu mane pakėlei
Kaip gėlę ant rankų,
Pamiršome abu,
Kad mato žvaigždės,
Sutirpo debesėlis – bučiny...
Po metų gimė saulė.Komentarų nėra: