2014 m. gegužės 5 d., pirmadienis

Pergalės dienai


Karo lauke nebuvusiems
Atrodo, kad kulka – žaidimas,
O grįžusiems – prisiminimas,
Kad broliškam kape
Kraujas sustingo
Ir šaukiasi namo
Per amžius motinos
Prie savo raudų kryžiaus
Nelaimingos.
Seniai pasibaigė kova – taika,
Bet kulkos kaukia,
Lekia iš širdies į širdį –
Tai likusi iš tų laikų
Didžiulė neapykanta,
Kad perstatinėja kulkomis ribas,
Kurios pasaulį vėl dalina.
Minėkime taikos dienas,
Kol karo tvaikas tvyro.

Komentarų nėra: