2011 m. spalio 27 d., ketvirtadienis

Širdies himnasSkiriu Juozuko treneriui

Pirmoji vyriškumo pamoka -
Tai tėvo pavyzdys,
Jo pramogos ir dainos;
Net rankos mostas,
Žvilgsnis pro medžių šakas
Į vaiko širdį skverbiasi,
Tartum į dangų eina.
Pirmoji gėrio paskaita
Iš motinos širdies ateina
Ir gulasi į sielą kaip knyga -
Jos ašara ir juokas
Tartum girių aidas.
Pirmąjį žingsnį pastebi kažkas,
Kurio širdis arčiau prieina,
Kam rūpi ne tik vienas medis,
Bet visa giria -
Lietuvos gaidos,
Iš kurių išmokau aš,
Išmoksi kažkada ir Tu
Sukurti savo himną.

Komentarų nėra: