2011 m. spalio 15 d., šeštadienis

Gimimo jėga

Jei kas tau pasakys,
Kad praradau regėjimą,
Sakyk, kad netiesa, matau,
Kaip kalbasi balandė
Su sūnumi jaunėliu.
Taip gimsta žodis „Meilė“-
Naujas praregėjimas.
Aš ją jaučiu,
Kaskart kitaip matau -
Bučiuoja vyras moterį,
Myluoja jos rankas,
Akis aukštyn pakėlęs
Ir mato motinos krūtis,
Ir geria saldų pieną
Per dienų dienas, naktis...
Jis myli motiną gimdytoją -
Savo paties gimimą
Dėkodamas kūrėjui už naktis,
Saulėtekio aukos regėjimą.
O moteris pamato jo akis
Ir bėga šiluma į įsčias, bėga,
Kol užgimsta vėl gyvybė...
Taip myli vyras moterį,
O ji-tik jo vaikus,
Be pykčio ir pavydo.
Žemės jėgą.

Komentarų nėra: