2011 m. spalio 3 d., pirmadienis

Gėlių gyvenimasNakties tamsa nepajėgi
Uždengti šydo ant širdies -
Ji dar greičiau vis tvinksi
Ir skuba, plakasi ritme
Kaip ir kiekvienas mirksnis.
Nuvyto vazoje seniai
Jau vasaros žiedai,
Tik rudenį dainuoja zylės -
Ant palangės supasi
Lyg žvakė mirksi...
Ir negaliu tikėti pabaiga;
Gyvenimas-ne mirksnis.
Išnešiu sausą puokštę
Į pusnyną žiemos vakare,
Tegu tenai ir pasakoja
Apie vasaros kaitras.
Sušildys baltas snaigeles
Į lašą kybantį pavirs jos.
Nebus nakties...
Visų gėlių gyvenimas -
Didysis metų virsmas.

Komentarų nėra: