2011 m. spalio 24 d., pirmadienis

Naujieji pranašai

Ir tarp savų, tarp svetimų
Užverda dažnai ginčas,
Kam nesakiau tiesos
Ar nemokėjau išsirinkti...
O kur tiesa-nėra vienos;
Iš bokšto skelbiasi kiekvienas,
Kad jis tik vienas ir kitoks,
Išspręs vienybės formulę,
Kuri tiks amžiams ir visiems -
Bus aukso vidurys kas dieną...
Tada karūną ant galvos -
Gal vainikuos ne vienas
Ir gėlėmis takus nuklos,
Tikės, kad aušta tokios dienos -
Nereiks į darbą ir ilgai miegos...
Paskui sukursime poemą
Ir vėl kalne jau kitas užgiedos:
-Esu aš vienas!
Betgi tu-ne Dievas.

Komentarų nėra: