2011 m. spalio 20 d., ketvirtadienis

Draugystė

Svetingi žmonės
Ir tyros širdies
Niekuomet neslepia veidų;
Jiems foto
Net iš tolimų kraštų -
Tai švyturys,
Draugystė tarp šalių,
Iš įvairių tautų,
Šilti jausmai atgimsta,-
Lyg taikos balandis skrieja.
Kelionėje mačiau tik veidus,
Visai man nepažįstamų žmonių,
Kurie mylėjosi ir grojo
Ar už prekystalio stovėjo,
Skaičiavo monetas
Ir krovė į rankas
Nereikalingus pirkinius,
Šypsniu vis į save viliojo.
Buvo labai miela
Pakalbėti gestais
Ir žiūrėti į juodas akis,-
Tarsi smaragdą;
O jie į mūsų lietuvaičių
Tarsi gintaras kasas žiūrėjo.
Dabar tikrai mačiau,
Kaip tolimų kraštų
Draugystė gimsta,
Lyg ugnikalnio lava
Per širdis-slėnius liejasi.

Komentarų nėra: