2013 m. sausio 21 d., pirmadienis

Žemės girnosOi, žemė mūsų
Jau dabar turtinga
Ir kokie sluoksniai lašinių,-
Ji - gaspadinė
Prie saulės krosnies
Ir prie nakties šaltų svečių;
Varveklių žvakės tik po to ...
Prisimeni?
Aš vis prisimenu gimtinę
Ir parudavusius tėvo ūsus,
Kaip malė rugį girnomis,
Visas apkibęs
Baltu baltu šerkšno sidabru...
Ir dabar džiaugsmo ašara nubiro,
Kai girdžiu dardančius
Du akmens skritulius -
Žemės girnapuses kartu.
Malu, rytojaus duoną
Vis malu...
Kepu.Komentarų nėra: