2013 m. sausio 28 d., pirmadienis

Baltai balta

Saulė ant medžių nusileido,
Ji glosto mano beržą;
Pavydžiu jai akių
Ir liemens - balto balto...
Dar gyvenu prie jų -
Žalių pušų ir ąžuolų,
Kur nepažiūri saulė,
Tada tave turiu;
Tu - mano numylėtas,
Baltas veidas...
Šaka prie mano kojų,
Aš - juk tavo žemė,
Iš kur ir kyla vyturys,
O jo vaikai tik pėdoje arklių,
Kurie jau vagos nearia...
Toli toli širmi žirgai
Nupurto šerkšną
Nuo šilkinių karčių...
Giliai giliai dar po sniegu
Žiedas paparčio.

Komentarų nėra: