2013 m. sausio 26 d., šeštadienis

Naktis ir tiltai
Nebūname vieni,
Jeigu abu krantus
Sujungia tiltas -
Ir čia, ir ten šviesa,
Nors vienas žiburys,
Prie jo žibintas
Atšviečia kelią ar asfaltą -
Juodą ar smėlėtą -
Nukrenta nors mažiausias atspindys.
Per jį ilga kelionė,-
Dažnai net visą savo amžių
Eina ir važiuoja,
Kad pamatytų tą vienintelį
Į širdį tiltą,
Kur šviečia ir pasitikėjimo viltis...
Jeigu sulūžta
Nors viena atrama,
Niekas juo eiti ar važiuoti nebedrįs...
Naktis – tai žvakė
Ir anapus tilto,
Kada patikrinu save,
O prie savęs žibintą...


Komentarų nėra: