2013 m. sausio 24 d., ketvirtadienis

Lygios lankosLygioj lankoj
Šienelį nupjoviau...
Kaip jį išdžiovinsiu?
Viena ašara krenta
Ir vis nenudžiūva...

Lygios lankos -
Tenai amžiams miega
Vienas miško brolis.

Lygioj lankoj
Šienelį sugrėbiau...
Kaip į kupetėlį
Visai viena krausiu?
Seselių nebėra,
Jos po akmenėliu...

Lygios lankos
Šienelį suvežiau...
Kaip aš jį sukrausiu
Į aukštą palėpę,
Dar be kopėtėlių?
Nėra jau bernelio
Ant aukšto kalnelio,
Prie didžio dvaro...

Lygios lankos,-
Kaip mano tėvelių,
Kurie nebegirdi
Ir mano giesmelės.

Komentarų nėra: