2018 m. rugpjūčio 14 d., antradienis

Žolinės




Vėl žolinės,
O aš darželio neturiu,
Nebraidžiojau po pievas,
Gėlelių nenuskyniau,
Nesudžiovinau ir klėtyje,
Nes jos ir neturėjau…
Kai tėvas statė trobą,
Nebebuvo ir laukų,
Rugių nesėjo,
Rišau į pėdus
Kažkieno linus,
Galvelės jų barškėjo.
Seniau apeidavo laukus,
Matavo sprindžiais ir kiekvieną pėdą,
Gubose pasislėpdavo vaikai
Per gausų šaltą lietų…
Prašvisdavo saulutė danguje,
Vėl kildavome, į namučius parbėgdavome,
Ražienos badė pėdukes,
Mama jas tepė sviestu.
Man mano motina
Atstojo ir namus,
Maldas Marijai – giesmeles,
Šimtus kartų girdėtas,
Paversdavo į pasaką,
Nors neturėjom klėties.






Komentarų nėra: