2018 m. rugpjūčio 31 d., penktadienis

Kaimynas
Kaimynas nepraeis pro šalį,
Pasisveikins, linktels galvą,
„Labas’’, – pasakys,
Paklaus, kaip anūkėlis auga,
Jam uogą paraškys.
Seniau kaimynai
Sėsdavo prie stalo,
Per visas šventes,
Krikštydavo ir vaikelį,
Susėsdavo bažnyčioje greta
Ir per mišias.
Kaimynės verpdavo
Vienoje troboje kuodelį,
Dūzgendavo stakles,
Bičiuoliai buvo jų seneliai,
Kaip giminės,
Artimesni už šiuos.
Tai – ne tradicijos,
O šventas paprotys,
Daug metų tikrintas
Ir taip gyventa
Iki šios dienos.

Komentarų nėra: