2018 m. rugpjūčio 30 d., ketvirtadienis

Atlikti dienos darbai
Nepamatuojamai graži
Tylos minutė,
Kada pagerbiami,
Padarę viską žemei,
Atidavę save šeimai
Ir visiems žmonėms,
O tam graudi minutė,
Kas nespėjo visko,
Ką buvo užsibrėžęs
Pasakyti žemei,
Atsisveikinti padoriai
Su savo šeima,
Kaimynais ir draugais,
Linkėdamas jiems laimės,
Pagerti žmones,
Kuriems rūpėjo jo darbai.
Ne aš, tai tu,
Visi galėjome ir galime
Šitai tylos minutei pasiruošti,
Kad mus mylėtų žemė,
Būtų atlikti dienos darbai.
Komentarų nėra: