2018 m. rugpjūčio 30 d., ketvirtadienis

Srovelė
Nejutau šiltesnio
Už gimtinės saulę,
Nėra ir tyresnio,
Kaip versmė upelio...
Sukasi srovelė,
Verda, burbuliuoja,
Atšaldo ir pėdas,
Kelia pievos miglą,
Paskui išgaruoja…
Išėjau į taką –
Platųjį pasaulį,
Jau kitoks upelis,
Nors ta pati saulė…
Kur tos gilios versmės,
Iš kurių reiks gerti,
Kurgi tėvų namas,
Kur sugrįžt nelemta?..
Šulinys su svirtimi,
Suteptos ir stebulės,
Degutu užpiltos,
Atmintyje girgžda, –
Tokios mano versmės,
Verčiančios pravirkti.


Komentarų nėra: