2018 m. rugpjūčio 19 d., sekmadienis

Puodynė
Puodynė mums atstoja ir ąsotį,
Kai daugelis sueina
Į kiemą „baliavoti’’,
Padailina ją puodžius,
Glazūros spalvų nepagaili,
Prideda ir suodžių,
Kad gaspadinei būt malonu,
Nuneštų pietums pieno
Ir per rugiapjūtę,
Svilinančią šienapjūtę,
Artojui verčiant vagą,
Pasėjus geltą grūdą,
Supylus į aruodą.
Kai sudaužia netyčia,
Atranda šukę gryčioje,
Dar standžiai priklijuoja,
Ilgam tarnauja – ne turčiui,
Bet varguoliui...
Visi atranda savo vietą,
Kada išmaišo visą svietą,
Ant tvoros pakabina
Ir spigina saulutė
Atitarnavusią puodynę.


Komentarų nėra: