2018 m. rugpjūčio 23 d., ketvirtadienis

Rudens migloje
Nuo rudens miglos
Apsiblausi akys,
Matai tik kontūrus
Ten buvusių namų,
Dalis tvoros iš žabų,
Kur J. Biliūnas
„Liūdną pasaką’’ parašė,
Nuo kalnelio biro ašaros
Pro pušis ir beržus,
Besiilginčios savų…
Rudens migla – tai akys,
Kaip Juozapotos, dega,
Dvi žvaigždės
Nuo senų laikų,
Baudžiauninkus ir korė,
Diržais talžė,
Išguldė turguose
Ant grindinio ir be paminklo akmenų.
Tegu po šimto metų
Neliks, nors čia,
Skaudžiausių pėdų
Ir naujų kapų.
Komentarų nėra: