2018 m. rugpjūčio 16 d., ketvirtadienis

Plunksne virtau
Menu, kaip šiandien,
Pakėlei ir pabučiavai,
Kokios stiprios tavo rankos,
Plunksne virtau,
Lengvai nuskriejo mintys
Ir po šitiek metų
Prie tavęs ir vėl prisiglaudžiau…
Čiulbėjo volungė,
Gegutė kažką sakė,
Ausis užsikimšau,
Girdėjau vien melodiją
Ir tavo balsą,
Oi, apie meilę tu kalbėjai tąkart,
Dar nepamiršau…
Nukrito kažkoks lašas,
Ranka riedėjo iki pat širdies,
Iš debesies – gausiau,
O gal tik lūpos taip sušlapo
Nuo bučinio saldaus
Išties?

Komentarų nėra: